Kulturno-istorijski objekti

BAZILIKA IZ RIMSKO-VIZANTIJSKE EPOHE

Brojni istorijski i materijalni dokazi govore koliko je Bela Palanka zaista bila značajna i ovo nije samo priča… sve to možete danas videti u gradu.

Tu je pre svega arheološko nalazište odnosno bazilika iz rimsko-vizantijske epohe i kasnijeg doba-bazilika koja je nekoliko puta prepravljana i prilagođavana novim funkcijama. U drugom veku je služila kao skupština gde su se rešavala bitna pitanja vezana za Remezijanu. Kasnije posle usvajanja hrišćanstva rimska bazilika je preobraćena u crkvu i danas se mogu se videti ostaci zapadne apside crkve. Ovde se nalaze i najveće i najočuvanije grobnice iz perioda 4. i 5. veka.