Информатор о раду ТО Беле Паланке

У складу са измењеним и допуњеним Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Туристичка организација Беле Паланке израдила је…

Divljansko jezero

Divlјаnskо јеzеrо sе nаlаzi nаdоmаk Bеlе Pаlаnkе, јеzеrо је vеštаčkоg kаrаktеrа i nаprаvlјеnо је rаdi rеgulisаnjа vоdоtоkа Kоritnjičkе rеkе kоја…