Okolina Bele Palanke

SIĆEVAČKA KLISURA

Sićevačka klisura je deo rečne doline Nišave nastala intenzivnim usecanjem njenog vodenog toka u stensku masu, između severnih ogranaka Suve planine, i južnih ogranaka Svrljiških planina. Nalazi se 14 km istočno od Niša, između sela Prosek (nizvodno) i naselja Dolac (uzvodno). Duga je oko 17 km i spaja Nišku kotlinu sa Belopalanačkom kotlinom. Takođe je i najkraća veza između srednjeg i donjeg Ponišavlja, odnosno između gornjeg i donjeg dela srednjeg Nišavlja.

Klisura je podeljena na dve geografske celine, gornju – Crnčansko – gradištanski kanjon, i donju — Ostrovičku klisuru. Gornji deo je uži i sličniji kanjonu (od Ostorvice do Dolaca), dok je donji (od Proseka do Ostrovice sa širokim blagim padinama. Klisura je oivičena Svrljiškim planinama sa severa i obroncima Suve planine s juga.

Ona pokriva delove područja Opština Niška Banja i Bela Palanka, sa ukupnom površinom od 77,46 km², od čega se 55,59 km² nalazi u opštini Niš, a 21,87 km² u opštini Bela Palanka.

Zbog živopisnih predela, očuvanih geomorfoloških osobina i prirodnih vrednosti sa pretežno očuvanim prirodnim ekosistemima i jedinstvenom florom i faunom, od 2000. godine Sićevačka klisura je proglašena za Park prirode II kategorije zaštite, u Skladu sa Zakonom o zaštiti prirode Republike Srbije.

Kao zaštićeno područje sa značajnim ekološkim i kulturnim dobrima, područje Sićevačke klisure namenjeno je očuvanju ukupne geološke, biološke i predeone raznovrsnosti Srbije, i zadovoljenju naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih, zdravstveno-rekreativnih potreba i ostalih delatnosti usklađenih sa tradicionalnim načinom života i načelima održivog razvoja.

Turistička ponuda primarno se oslanja na turističko – rekreativni, đački turizam, kulturno privredne i turističke manifestacije, izletnički turizam, ribolovni i lovni turizam, sportsko – rekreativni turizam (planinarenje, alpinizam, rafting, kajak na brzim vodama, paraglajding). Kulturno-istorijske vrednosti Sićevačke klisure samo su delimično uključene u turističku ponudu (manastiri, arheološka nalazišta, hidroelektrane, sakralni objekti, spomenička obeležja, objekti narodnog graditeljstva itd).