Okolina Bele Palanke

SVRLJIŠKE PLANINE

Svrljiške planine predstavljaju složenu, delimično razorenu, antiklinalu. Njeni razbijeni venci se pružaju od doline Južne Morave do doline Temske. Belopalanačku kotlinu zagrađuju sa severa, od Sićevačke klisure do suteske sv. Oca, na dužini od oko 30 km. U tektonskom sklopu planinskog venca učestvuju paleozojski škriljci i mezozojski krečnjaci.

Na delu Rinjskih planina umetnuta je uska zona flišnih sedimenata. Predstavljena je laporcima i laporovitim glincima i peščarima. U reljefu Svrljiških planina izdvajaju se tri posebne celine: severni visoki odseci, planinsko bilo i južna padina.

Turistički potencijali Svrljiških planina nisu dovoljno iskorišćeni. Jedinstvena i očuvana priroda ovih planina i bogatstvo divljači predstavljaju potencijal za razvoj pre svega lovnog turizma. Lovačko udruželje Jastreb uglavnom na Svrljiškim i Rinjskim planinama uspešno organizuje Sabor lovaca “Silugata“. Zbog svoje prirodne lepote i gracioznosti Svrljiške planine treba uvrstiti u obaveznu metu planinara, avanturista i ljubitelja prirode.

Lokacija Svrljiških planina na mapi