Turistički pratioci

Sonja Radenković
Turistički pratioc
TEL:+381(018) 853 080
MAIL: srsonja34@gmail.com
JEZICI: francuski
Zanimanje prema radnom mestu: Saradnik za informativno-propagandnu delatnost
Jelena Mitić
Turistički pratioc
TEL:+381(018) 853 080
MAIL: jelena010402@gmail.com
JEZICI: engleski
Zanimanje prema radnom mestu: Organizator turističkih manifestacija
Mladen Cvetković
Stručni saradnik
TEL:+381 (018) 853 080
MOB: +381 (064) 19 81 683
MAIL: bp.mladen@gmail.com
JEZICI: engleski
Zanimanje prema radnom mestu: Stručni saradnik