Crkve i manastiri

Manastir Uspenija Presvete Bogorodice

Manastir Uspenija Presvete Bogorodice u Veti sagrađen je na starim temeljima krajem XVIII veka i po obnovi 1869. godine i osvećen. Manastir je srednjovekovni i veruje se da je zadužbina Mrnjavčevića. U novije vreme, manastir je imao dva stradanja: prvo je bilo pred kraj turske vladavine 1876. god. a drugo u ratu sa Bugarima 1943. god. Danas manastir ima i funkciju parohijske crkve, a u vremenu pod Turcima u njemu je postojala i srpska škola u kojoj su učila deca iz obližnjih sela.
Pri samom ulazu u manastirsko dvorište, posebnu atraktivnost za turiste pruža jedinstven pogled na gorostasan venac Trema, Devojačkog groba i Sokolovog kamena-najviših vrhova Suve planine.