Crkve i manastiri

Manastir Sv. Otac Nikola

Manastir Sv. otac Nikola je smešten uz levu obalu Nišave, u ataru sela Sinjac. Karakterističan je za XVII vek i izuzetno je bogat freskama. Najimpresivnije su freske sa predstavama Isusa, Sv. Save i Sv. Simeona. Ima mišljenja da je ovo najistočnija lokacija crkve sa predstavom Sv. Simeona Mirotočivog. Zidna slikarska dekoracija predstavlja najznačajniju slikarsku celinu sa početka XVII veka u istočnoj Srbiji.
Crkva je proglašena kulturnim dobrom-spomenikom kulture i pod zaštitom je države od 1967. god.