Crkve i manastiri

Manastir Sv. Dimitrije

Mesto najznačajnijeg kulturno-istorijskog spomenika belopalanačkog kraja pripada manastiru Sv. Dimitrije koji se nalazi 5 km. od Bele Palanke u podnožju Suve planine. Po predanju zadužbina je braće Mrnjavčevića i izgrađen je krajem XIII i početkom XIV veka. Smatra se da je postojao još u ranohrišćanskom periodu. Manastir je imao školsku, obrazovnu i zdravstvenu funkciju u minulim vremenima. Tu se učilo čitanje, pisanje i pojanje slovenske liturgije. Tada su na putu od Carigrada do Beograda postojale samo tri hrišćanske škole, dve u Sofiji i jedna u Divljanskom manastiru. Pored manastira se nalazi i lepo uređen konak gde turisti mogu svratiti, odmoriti se i saznati sve o njemu.