Vesti

K O N K U R S „Moja fotografija za razglednicu“

Turistička organizacija Bele Palanke
raspisuje

K O N K U R S

„Moja fotografija za razglednicu“

1. Na konkursu mogu učestvovati svi građani,
2. Na konkurs se šalju fotografije Bele Palanke u dobroj rezoluciji,
3. Broj fotografija sa kojima se konkuriše nije ograničen,
4. Stručna komisija (žiri) će izabrati najlepše fotografije koje će biti nagrađene,
5. Turistička organizacija Bele Palanke će od najlepših fotografija izraditi razglednice Bele Palanke.
Fotografije slati na:
tobelapalanka@gmail.com sa naznakom „Za konkurs“
Konkurs je otvoren do 31.05.2021. godine.