Vesti

Информатор о раду ТО Беле Паланке

У складу са измењеним и допуњеним Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Туристичка организација Беле Паланке израдила је Информатор о раду у електронском облику, који се објављује путем јединственог информационог система информатора о раду.

https://informator.poverenik.rs/informator?org=ihQ4FkWgQ5kAR7Bv3&fbclid=IwAR3TvDPoba-1Hq8WLt4D6HjiJsjYfck18sZAd__DG-LH2X0AREu_YaYuktA