Važni telefoni

DOM ZDRAVLJA BELA PALANKA

Adresa: Branislava Nušića 2
Telefon: 018/855-311
Faks: 018/855-004
E-mail: dzbella@ptt.rs
WEB: www.dzbelapalanka.org.rs
Direktor: dr. Vencislav Rangelov, lekar specijalista

_______________________

POLICIJSKA STANICA BELA PALANKA

Adresa: Srpskih vladara 7
Telefon: 018/855-019
Telefon za intervenciju: 92
Faks: +381/18/853277
E-mail: remizijana@gmail.com
Komandir policijske stanice: Saša Rančić, samostalni policijski inspektor

_______________________

VATROGASNO SPASILAČKO ODELJENJE BELA PALANKA

Adresa: Srpskih vladara bb
Telefon: 018/855-159
Telefon za intervenciju: 93
Komandir: Perica Stojanović

_______________________

POŠTA

Adresa: Srpskih vladara 53
Telefon: 018/855-030
Faks: 018/855-030
Upravnik: Đurić Dragan

_______________________

PD ZA DIS. EL.EN. „JUGOISTOK“ D.O.O. NIŠ                                                              POGON PIROT, POSLOVNICA BELA PALANKA

Adresa: Srpskih vladara 101
Telefon: 018/855-166, 018/855-313
Telefon za intervenciju: 018/855-166
Faks: 018/853-230
E-mail: zoran.spasic@jugoistok.com
WEB: http://jugoistok.com/
Šef poslovnice: Branislav Stefanović, dipl. el. ing.

_______________________

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Srpskih vladara 60
Telefon: 018/855-119
Faks: 018/855-119

_______________________

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Adresa: Srpskih vladara
Telefon: 018/855-007
Faks: 018/855-007
Šef: Ljubiša Jeremić

_______________________

PORESKA UPRAVA

Adresa: Srpskih vladara 60
Telefon: 018/855-148
Faks: 018/855-148
Šef: Zoran Đurić, dipl. pravnik

_______________________

MINISTARSTVO ODBRANE – ODELJENJE ZA VANREDNE SITUACIJE PIROT – KANCELARIJA ZA VANREDNE SITUACIJE BELA PALANKA

Adresa: Srpskih vladara 51
Telefon: 018/855-024
Telefon za intervenciju: 018/856-560
Faks: 018/856-560
Saradnik Kancelarije za vanredne situacije Bela Palanka: Miodrag Bošković

_______________________

VETERINARSKA STANICA “POBEDA – BELA PALANKA“ D.O.O.

Adresa: Srpskih vladara 108
Telefon: 018/856-691
Faks: 018/856-691
E-mail: vet_stanica_bp@yahoo.com
Direktor: Srđan Janačković, dipl. veterinar