Gradske institucije

CENTAR ZA KULTURU „BELA PALANKA“

Adresa: Srpskih vladara 52
Telefon: 018/855-162
Faks: 018/855-162
direktor: Mihajlo Sokolović, dipl. inžinjer industrijskog menadžmenta

_______________________

NARODNA BIBLIOTEKA „VUK KARADŽIĆ“

Adresa: Krste Jocića 4
Telefon: 018/855-005
Faks: 018/855-005
Upravnik: Milan Spasić, dipl. prof. istorije

_______________________

JAVNO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I                                                     IZGRADNJU OPŠTINE BELA PALANKA

Adresa: Srpskih vladara 60
Telefon: 018/855-400
Faks: 018/855-400
E-mail: jpizgradnjabp@gmail.com
Direktor: Zoran Stefanović, dipl. ekonomista

_______________________

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Adresa: Srpskih vladara 51
Telefon: 018/855-039
Faks: 018/855-039
E-mail: czsr@ptt.rs
Direktor: Vojkan Marinković

_______________________

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „KOMNIS“

Adresa: Srpskih vladara 51
Telefon: 018/855-057, 855-332
Telefon za intervenciju: 018/855-112
Faks: 018/855-057
E-mail: komnisbp@yahoo.com
Web: www.jkpkomnis.rs

_______________________

JAVNO PREDUZEĆE „SPORTSKI CENTAR – BANJICA“ BELA PALANKA

Adresa: Nikole Tesle bb
Telefon: 018 853 255
E-mail: scbanjica@belapalanka.org.rs
Direktor: v.d. Siniša Rančić