Crkve i manastiri

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u centru Bele Palanke danas predstavlja pravi spomenik kulture. Belopalančani su 1835. godine sagradili crkvu uz postojeće starije zdanje na starom palanačkom groblju. Interesantno je to da se početak školstva u Beloj Palanci može povezati sa podizanjem crkve na starom groblju. U njoj se služilo sve dok se nije porušila i njenu ulogu preuzela crkva u centru grada. Radovi na izgradnji su počeli 1909. godine u tzv. Hanzenovom stilu i vrlo brzo su završeni. Crkva je obnovljena 2007. godine a 2010. godine je završen i parohijski dom.